VI har lärt oss att jobba med miniräknare. 📟     Vi gör nationellaprov📝.