Vi har haft Engelska. På engelska sjöng vi.

Vi har haft Musik och då sjöng vi och det var roligt.

Vi har också varit på biblioteket.