Hej alla föräldrar!

Vi är klara med Nationella Proven.

Vi har haft en vikarie som heter Moa Jensen.