Om barn utan busskort ska åka buss, måste biljetten vara köpt i förväg. Inga kontanter mottages på bussen.