Vi har forskat om fåglar. All fakta har jag läst på ne.se och bilderna har jag sökt på google.

Här är Min presentation om domherren

Domherren