Hej Föräldrar!

Många elever tar med sej egna, privata saker (pennor, sudd, bandyklubbor) till skolan. Självklart ska inget ”stjälas” men skolan kan inte ansvara för elevernas egna saker. Vi jobbar såklart på skolan med att man inte tar saker som inte är mina egna från början. Men vi önskar att ni redan hemma pratar om att de inte behöver ha med egna saker och vad som kan hända, det blir avundsjuka, bitterhet och stöldanklagelser mellan dem som bara är onödig.