Det är vår första dag i 4:an. Vi har fått ett nytt klassrum.

Vi har fått 2 nya lärare, Linn och Sten-Urban.

Vi ska ha en ny gympalärare, Åsa.

Man ska få välja mellan två maträtter i matsalen.

Vi har fått nya slöjdgrupper.

Vi har fått nya matteböcker.

Vi har börjat ha två långdagar, måndag och onsdag.

Vi har börjat med en ny bok, Jag vill-boken. Där ska man skriva nåt man vill jobba med/bli bättre på under veckan.

/4A