Vill påminna alla att hålla koll på löss och springmask! Behandla genast, läs på 1177. 

Elever i 3A har eller har haft löss och springmask sen skolan börjat om.