tjoo alla föräldrar!

Idag på musiken så prata vi om fiol, cello, basfiol och nyckelinstrument.

Vi ska till bibloteket nu.