Information från skolsköterskan angående huvudlöss

 

Eftersom huvudlöss förekommer så rekommenderas att föräldrar noggrant luskammar sina barn även om det inte kliar i huvudet.

  • Obs! Vid kamning är det viktigt att man använder en särskild luskam (finns att köpa på apoteket).
  • Kamma håret med lite balsam, så håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka.
  • Lägg ett vitt papper under, för att lättare se eventuella löss eller lusägg när de faller ned på papperet.

 

Alla får inte klåda och om det börjar klia kan huvudlössen ha funnits ett tag utan att ge symtom. Om man hittar löss är det viktigt att föräldrar till kompisar som barnen umgås med samt skolan informeras. Obs bara den som har löss ska behandlas men viktigt att alla i familjen kammas! Kom även ihåg andra som barnen umgås nära med (t.ex. far- och morföräldrar)! Vid behandling är det medicintekniska produkter som rekommenderas i första hand. På apoteket finns olika medicintekniska produkter att välja mellan. Personalen på apoteket kan ge råd om vilken produkt som är lämplig. Viktigt att läsa och följa bruksanvisningen!

 

Kom ihåg efter avslutad behandling: finkamma 2-3 g/vecka under två veckor för att säkerställa att huvudlöss och ägg är borta.

 

 

För ytterligare information läs gärna på www.1177.se sök på huvudlöss alternativt rådfråga på Apoteket eller ring skolsköterska.

 

Tips: På 1177 Vårdguiden kan du även se ett bildspel om hur du bäst luskammar ditt barn.