På morgonen läste vi i en halvtimme. Sen fik man välja mellan att läsa och göra mönster. På musiken  ljudsatte vi sagor och visade klassen.