Vi har haft engelska. På engelskan sjöng vi.
Vi har haft svenska. Vi har kollat på  en film som handlade om stenåldern.

Vi har jobbat med multiplikation.

Vi har haft känsla och stil.